Home / Om os / Nyt fra Aarhus Lokalafdeling

Nyt fra Aarhus Lokalafdeling

Foto Lars Aarø

Hvad sker der i Aarhus Lokalafdeling

Aarhus mandag den 26. februar 2024

Vi afholdt i går et velbesøgt årsmøde, hvor der var lejlighed til at høre om det forløbne år og bidrage med ønsker og forslag til den nye sæson. Der blev givet udtryk for, at det generelt er svært at få hjælp til teknikken, så det ville være velkommen, hvis vi fra bestyrelsen kan stå lidt til rådighed i forbindelse med møderne. Vores erfaringer med høreteknik er meget individuelle, og vi har ikke adgang til udstyr, der kan måle og justere noget, så vores hjælp vil være begrænset til fx brugen af udstyr eller apps. Vi prøver, om der kan sættes lidt tid af til det, og i givet fald vil det fremgå af mødeindkaldelsen.

Hvad sker der, hvis man mister sit høreapparat? Kan man få et nyt eller låne et gammelt? Hvis man har fået sit apparat ved det offentlige, kan det erstattes uden beregning. Hvis det er købt privat, skal man selv betale et nyt, medmindre man har tegnet en særskilt forsikring. Det er generelt fornuftigt selv at gemme de gamle apparater, når man får nye, så man altid har en reserve i en nødsituation.

Castberggård, højskolen for hørehæmmede og døve, var på besøg og fortalte om deres arbejde. De udbyder en bred vifte af kurser, som alle er med hørehensyn. Vi kan kun anbefale alle, at gøre brug af de gode tilbud, som indholdsmæssigt ligner andre højskolers.

Mange har nok bemærket, at der sker ændringer omkring Folkehuset Trøjborg. Driften overgår pr. 1. april i år til Røde Kors, som får fast kontor i stueetagen, og som fremover står får udlån af lokaler, rengøring osv. Vi er selvsagt meget spændte på, hvad det kommer til at betyde for os. Foreløbigt er vores møder i salen med teleslynge booket som aftalt i 2024, men vi ved ikke, hvad der sker herefter.

 

 

Lisbeth Leicht Thomsen, sekretær

Generel information:

Høreteamet holder til på MarselisborgCentret, Evald Kroghs Gade 11. Her kan du få hjælp med praktiske problemer omkring dine høreapparater, men du skal bestille tid i forvejen. Find telefonnumre og andet i folderen under ‘Hjælp til dig’.

Skrivetolkene gør opmærksom på, at du altid kan medbringe egen iPad til møderne, så vil de sørge for, at du kan læse tolkningen på din egen skærm. På Høreforeningens hjemmeside kan du læse om skrivetolkning, og hvordan du bestiller en skrivetolk til dig selv. Klik på ‘Bestil skrivetolk’, så får du en vejledning.

Til betaling af mindre beløb lokalt til vores arrangementer (du kan ikke betale kontingent her), bedes du benytte MobilePay 4286EP – det kaldes et foreningsnummer – som står i kasserer Flemming Thisteds navn. Det særlige ved nummeret er de to bogstaver, som erstatter de to sidste cifre, og det er afgørende, at bogstaverne skrives med stort. Skriv også altid dit navn i feltet, så gør det arbejdet en del lettere for kassereren. Selvfølgelig kan man efter aftale også stadig betale kontant til Flemming eller en anden ved møderne.

Når vi fra Lokalafdelingen skal sende besked til kalenderen i bladet Hørelsen, er der en deadline flere uger inden bladet udkommer. Det betyder, at vi ikke altid er i stand til at bringe sidste nyt på tryk. Aflysninger og ændringer vil ikke fremgå af bladet, så man er nødt til at sikre sig via opslag på hjemmesiden her – eller evt. spørge direkte på sms.

Du kan altid skrive til lokalafdelingen på aarhus@hoereforeningen.dk 

Lisbeth Leicht Thomsen, sekretær

 

pdf-ikon

Folder om lokalafdelingen og bestyrelsen 2020

Top