Home / Om os / Nyt fra Aarhus Lokalafdeling

Nyt fra Aarhus Lokalafdeling

Om Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling, Nyt fra

Hvad sker der i Aarhus Lokalafdeling

Aarhus, den 1. marts 2018

Vi havde årsmøde i Aarhus Lokalafdeling lørdag den 24. februar. Det var velbesøgt af både gamle og nye medlemmer, hvilket var med til at gøre mødet vellykket og med en god debat. Bestyrelsen blev oven i købet beriget med to nye medlemmer og en suppleant, så der nu er nye kræfter til opgaverne. Referat fra mødet kan læses her.

Det lovede foredrag efter selve årsmødet blev desværre aflyst med kort varsel på grund af sygdom, så vi måtte improvisere efter den fælles frokost. Mødedeltagerne var heldigvis meget spørgelystne, så vi fik en rigtig fin udveksling af erfaringer og praktiske oplysninger, som især var til gavn for nye medlemmer. 

Man kan på vores hjemmeside her finde link og omtaler af mange af de berørte emner, så her er blot en kort omtale af de centrale ting.

Skelnetab er vanskelig at afhjælpe med høreapparater, men man kan have glæde af forskellige strategier til selvhjælp. Institut for Kommunikation og Handicap, IKH afholder kurser om skelnetab/skelneevne, og det er gratis for borgere i Aarhus Kommune og enkelte omegnskommuner. Samme gælder for øvrige kurser på IKH. Tilmelding sker direkte til IKH på MarselisborgCentret.

Høretekniske hjælpemidler kan hjælpe mange, men er desværre ofte temmelig dyre i anskaffelse. Man kan søge tilskud og hjælp via Aarhus Kommunes Høreteam på MarselisborgCentret. Der skal træffes aftale forud, og åbningstider kan læses her.

Det er godt at være velforberedt og have afklaret sine behov, når man går til møde om sit høretab. Hvis man ikke selv har en pårørende, der kan være med, kan der bestilles en bisidder ved Høreforeningen. Henvend dig direkte til Høreforeningens sekretariat og læs nærmere på www.hoereforeningen.dk 

Høreforeningen arbejder både landsdækkende og lokalt for at skabe god tilgængelighed i det offentlige rum. Der sættes meget fokus på teleslyngeanlæg, som der efterhånden er mange af i mødelokaler og foredragssale. Man skal ofte selv gøre opmærksom på sit behov for at få dem tændt, og det sker også at de ikke er i orden. Vi vil meget gerne høre om både gode og dårlige erfaringer med teleslynger i Aarhus, da vi har anskaffet apparatur til målinger, så vi kan prøve at få gjort noget ved det. Skriv til os om dine erfaringer.

Du er som medlem altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål om hørelse. Vi er ikke fagpersoner, men har en bred vifte af erfaringer og kendskab til høreproblemer, så vi måske kan sende dig videre til de rette instanser. 

Vel mødt i det nye år i Aarhus Lokalafdeling. 

 

Husk at både du og vi har glæde af, hvis vi har din (opdaterede) mailadresse, så vi kan skrive til dig, hvis der sker noget nyt af interesse. Du kan altid skrive til lokalafdelingen på aarhus@hoereforeningen.dk 

Lisbeth Leicht Thomsen, sekretær

 

pdf-ikon

Folder om lokalafdelingen og bestyrelsen 2017

Top