Home / Hjælp til dig / Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) – høreafdelingen

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) – høreafdelingen

IKH

IKH i Aarhus tilbyder specialundervisning, rådgivning og vejledning

Vær opmærksom på, at du kan søge hjælp og rådgivning ved IKH – Institut for Kommunikation og Handicap på MarselisborgCentret, der tilbyder specialundervisning, rådgivning og vejledning for voksne med hørerelaterede problematikker. Hjælpen er gratis for borgere i Aarhus Kommune. Du kan henvende dig direkte til IKH, og det kræver ingen henvisning. Hvis du bor i en anden kommune i regionen, skal du undersøge, om din kommune også benytter ydelserne på IKH, eller om du evt. kan søge din kommune om en bevilling.

Høreafdelingen/IKH har til huse på MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C i bygning 6.

Læs mere på www.sku.rm.dk

IKH tilbyder dels individuel rådgivning og vejledning, dels holdforløb om bl.a. tinnitus, ‘kørekort til dit høretab’, mundaflæsning og tegnstøttet kommunikation.

Se alle IKHs tilbud her

Studerende og erhvervsaktive kan få hjælp hos specialkonsulenten i IKHs høreafdeling. Erhvervsaktive fra Aarhus Kommune kan få en udredende samtale, og er der behov for yderligere hjælp, søger specialkonsulenten jobcentret om flere timer.

Studerende skal søge bevilling via studiested med hjælp fra specialkonsulenten. Hvis du bor i en anden kommune, kan specialkonsulenten svare på, om din kommune, jobcenter eller studiested benytter ydelserne på IKH.

Se de særlige tilbud for erhvervsaktive og studerende her:

http://www.sku.rm.dk/ydelser-og-takster/hore/horeproblemer-og-studiet/

http://www.sku.rm.dk/ydelser-og-takster/hore/horeproblemer-og-job/

https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/find-vej-i-systemet/specialkonsulenter/

 

Top