Home / Uncategorized / Høretab i hverdagen

Høretab i hverdagen

Høretab i hverdagen: Veje til god kommunikation

Onsdag den 25. september kl. 16.30 – 18.30 i Viborg

IDA Institute afholder workshop om høretab i samarbejde med Viborg Lokalafdeling, og alle er velkomne. Indbydelsen lyder således:

“Hvad betyder det at leve med høretab i hverdagen, og hvordan kan man hjælpe sig selv og sine omgivelser til bedre kommunikation? Ida Instituttet arbejder sammen med høreprofessionelle, universiteter og personer med høretab i hele verden på at forbedre behandlingen af høretab og sætte individets behov i centrum. I denne workshop vil vi vise nogle værktøjer, som kan hjælpe dig med at forberede dig til samtalen med den høreprofessionelle og sikre, at du får det ud af konsultationen, du ønsker. På baggrund af videointerviews med folk med høretab, vil man også snakke om, hvad god behandling af høretab er, og hvad man selv kan gøre for at forbedre kommunikationen i dagligdagen. Der vil blive rig lejlighed til at diskutere forskellige strategier og afprøve Ida Instituttets værktøjer i praksis.”  Se mere om IDA  https://idainstitute.com/

Tid og sted:

Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg. Indgang F, Plan 3, mødelokale 22.

Fri parkering på Heibergs Alle’ dæk 1 & 2 fra kl. 16.

Mødet er fra kl. 16.30 – 18.30. Deltagelse koster 25 kr. Der serveres et let traktement.

Tilmelding senest den 17. september på mail til viborg@hoereforeningen.dk

Teleslynge og skrivetolke benyttes.
Top